İlimiz Merkez, Derik, Kızıltepe, Nusaybin İlçeleri sınırları içerisinde, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ‘’ Şanlıurfa-Habur Otoyolu Projesi ‘’ ile ilgili olarak Bakanlığımıza Çevrimiçi ÇED süreci Yönetim Sisteminden sunulan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca ‘’ Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu ‘’ kararı verilmiştir. Ayrıca, söz konusu projeye ait nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’ i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
 
Proje Sahibi : T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü
Proje Yeri     : Artuklu, Derik, Nusaybin, Kızıltepe
Bilgi İçin       : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/MARDİN
Telefon         :0 482 212 11 99
Faks             : 0 482 212 28 92